KONTAKTY

Fajka s.r.o.
A. Hlinku 1452/3
022 01 Čadca, Slovakia
tel: +421 908 499 285
napíšte nám
IČO: 44349556

ANKETA

Ako sa Vám páči naša stránka?

Veľmi 36% Ide to 34% Nie príliš 17% Vôbec 13%

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY NÁKUPU V ELEKTRONICKOM OBCHODE


1. Rozsah platnosti
Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili. Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.

2. Priebeh objednávky
Pre prevedenie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:
- naše internetové stránky www.fajkashop.sk, www.honestgroup.sk, www.prshop.sk (nepretržite)
- e-mailom na adrese: info@fajkashop.sk
- telefonicky na čísle: +421 948 444 858

3. Informácie o výrobkoch
Upozorňujeme našich zákazníkov, že niektoré výrobky sú dodávané v cudzojazyčných návodoch na použitie. V prípade, že sa záručný list nenachádza priamo v zásielke, nahradí faktúra daňový doklad.

4. Ceny
Predajné ceny na stránkach sú uvedené v eurách vrátane DPH, bez poplatkov za dopravu. Prípadné náklady na dopravu užívateľ uvidí postupne ako pridáva výrobky do košíka a tieto budú zaúčtované na konci objednávky k cene vybratých výrobkov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše ceny, ale zaväzujeme sa uplatniť ceny uvedené na stránkach v čase Vašej objednávky.

5. Dostupnosť tovaru
Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. Dostupnosť tovaru sa môže v priebehu dňa meniť, čo sa nemusí ihneď prejaviť na stránke. Tovar môže byť v čase objednania vypredaný a vtedy bude objednávka vybavená v najbližšom možnom termíne. V prípade, že niektorý z objednaných výrobkov nie je k dispozícii na sklade, zaväzujeme sa, že Vás budeme informovať do 48 hodín od prijatia objednávky, aby sme Vám oznámili lehotu, v ktorej bude možné tovar dodať. Cena pri tovare označenom ako akcia platí do vypredania zásob alebo do dáta ukončenia akcie.

6. Doručenie
Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke.
Ponúkame Vám nasledovné spôsoby dopravy:

POŠTA DOBIERKA - Všetky zásielky posielame 1.triedou a poisťujeme na plnú hodnotu tovaru. Dobierka znamená, že za tovar zaplatíte na pošte pri preberaní zásielky. V prípade, že vaša objednávka bude prijatá do 10:00, bude odoslaná ešte v ten istý deň a doručená adresátovi už na druhý deň. Cena poštovného je 3.50€.

POŠTA KLASICKY - Všetky zásielky posielame 1.triedou a poisťujeme na plnú hodnotu tovaru. Zásielka bude odoslaná až po pripísaní platby na náš bankový účet vo VUB. V prípade, že vaša platba bude prijatá do 10:00, bude zásielka odoslaná ešte v ten istý deň a doručená adresátovi už na druhý deň.

KURIÉR - Zásielky posielame kuriérskou  službou. Zásielka bude odoslaná až po pripísaní platby na náš bankový účet vo VUB Banka Slovensko. V prípade, že vaša platba bude prijatá do 10:00, bude zásielka odoslaná ešte v ten istý deň a doručená adresátovi už na druhý deň.

Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci (vis major).
V prípade neobdŕžania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.
Bez toho aby to akokoľvek ovplyvnilo zákonom stanovené záruky Vám odporúčame, aby ste nám čo najskôr zaslali informácie o akejkoľvek nezrovnalosti tovaru s objednávkou pri doručení tohto tovaru, a to na niektorý z uvedených kontaktov. Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a návodov. V prípade, že sa potvrdí dodanie nezodpovedajúcej objednávky, užívateľ si bude môcť vybrať medzi opravou alebo nahradením výrobku okrem prípadu ak je jedna z možností neporovnateľne nákladnejšia než druhá možnosť.

7. Spôsob platby
Pri objednávaní tovaru existujú 3 možnosti úhrady:

1. úhrada vopred na bankový účet
V tomto prípade Vám po objednaní tovaru pošleme info mail, sumu uhradíte v prospech nášho účtu. Bežná lehota na načítanie Vašej platby na náš účet je 1-2 dni. Po prijatí platby Vám tovar bude odoslaný poštou alebo kuriérom bez dobierky. (zvoľte si niektorú z možností pri objednávaní tovaru)

2. úhrada dobierkou
Po objednaní Vám bude tovar odoslaný ihneď a zaplatíte ho na dobierku kuriérovi. (zvoľte si niektorú z možností pri objednávaní tovaru)

3. úhrada v hotovosti
Iba pri osobnom odbere.

Daňový doklad Vám zašleme spolu zo zásielkou.

8. Podmienky storna

Ak výrobok nespĺňa Vaše očakávania, máte možnosť nám tento výrobok vrátiť v lehote 30 pracovných dní. Od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez akejkoľvek zrážky, okrem nákladov na prepravu. V tejto lehote nám môžete výrobok zaslať späť na vlastné náklady, spolu s faktúrou a riadne vyplneným návratovým formulárom. Toto sa nevzťahuje na osobné vyzdvihnutie tovaru, v takomto prípade ide o osobný nákup.

Odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzujete, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. §10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Svoje právo odstúpiť od zmluvy musíte uplatniť písomne, na adrese uvedenej v kontaktoch na našich stránkach. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu kam odoslať vrátenú čiastku ceny. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy ste povinný doručiť predávajúcemu tovar originál zabalený spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. (doporučene neznamená na dobierku).

V prípade, že odstúpite od zmluvy a doručíte predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálnom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vrátime Vám už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú vo faktúre alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na Vami určený účet.

V prípade, že odstúpite od zmluvy a doručíte predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vrátime Vám už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú vo faktúre alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457, § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na Vami určený účet.

V prípade poškodenia tovaru ide výrobok na posúdenie súdnemu znalcovi, pričom si zákazník uhradí náklady na ohodnotenie výrobku.

Tovar nám prosím zašlite doporučene a tovar u prepravcu poistite na kúpnu cenu výrobku. Je to potrebné z dôvodu možnej krádeže alebo straty tohto tovaru vinou prepravcu. Návrat výrobku je na vlastné náklady zákazníka.

Prijaté budú len výrobky v pôvodnom stave a kompletné (s obalom, príslušenstvom, návodmi...), v bezchybnom stave. Žiadny nekompletný, zničený, poškodený alebo zašpinený výrobok nebude prijatý.

Všetky informácie obsiahnuté na digitálnom nosiči (pamäťová karta, pevný disk...), ktoré užívateľ odoslal, nebudú užívateľovi vrátené. Vyššie uvedené lehoty sú počítané odo dňa doručenia objednávky.

9. Vrátenie tovaru
Navrátený tovar nám zašlite poštou alebo iným prepravcom.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poplatky za prepravu si hradí užívateľ okrem prípadu, že tovar nezodpovedal objednávke (návrat výrobku je na vlastné riziko zákazníka.)
OTY2N